زایش ذهن

نکتاری از افکار سرگردان

زایش ذهن

نکتاری از افکار سرگردان

زایش  ذهن

سلام
محمد صادق | کریمی
فعال‌ عرصه‌ : | خبری | فرهنگی- سیاسی |
مهارت : | صید |
محل سکونت : | اردبیل |
محل کار : | خبرگزاری بین‌المللی «نسیم» |
کثرت روابط : | نگارش خبر |

×× متهم ردیف اول افکار منحرف ××

آخرین نظرات
محمد صادق کریمی
+ متولد 1368
+ فعال عرصه‌های سیاسی و فرهنگی
+ فعالیت در حوزه جنگ نرم و عملیات‌روانی
+ فعال در خبرگزاری «نسیم» اردبیل
ایمیل: chemistkarimi@gmail.com

مهارت‌ها:
+ کاربر پیشرفته Photoshop
+ کاربر متوسط Adobe InDesign
+ کاربر پیشرفته AutoPlay Media Studio
+ کاربر مبتدی Anime Studio ( در حال آموزش )
+ کاربر متوسط Edraw Max
+ کاربر متوسط Omega/ GSA
 و ....